<code id="7j0ggz"><address id="7j0ggz"><blockquote id="7j0ggz"></blockquote><table id="7j0ggz"></table><button id="7j0ggz"></button></address><noscript id="7j0ggz"><thead id="7j0ggz"></thead></noscript><tbody id="7j0ggz"><code id="7j0ggz"></code><ul id="7j0ggz"></ul><q id="7j0ggz"></q><table id="7j0ggz"></table></tbody><dl id="7j0ggz"><div id="7j0ggz"></div><blockquote id="7j0ggz"></blockquote><em id="7j0ggz"></em><font id="7j0ggz"></font></dl><b id="7j0ggz"><strike id="7j0ggz"></strike><ins id="7j0ggz"></ins><tt id="7j0ggz"></tt><b id="7j0ggz"></b></b></code><ol id="7j0ggz"><option id="7j0ggz"><option id="7j0ggz"></option></option><dt id="7j0ggz"><tt id="7j0ggz"></tt></dt><b id="7j0ggz"><li id="7j0ggz"></li><dt id="7j0ggz"></dt><pre id="7j0ggz"></pre><code id="7j0ggz"></code></b><bdo id="7j0ggz"><center id="7j0ggz"></center><q id="7j0ggz"></q><i id="7j0ggz"></i><pre id="7j0ggz"></pre></bdo><address id="7j0ggz"><fieldset id="7j0ggz"></fieldset><address id="7j0ggz"></address></address></ol><pre id="7j0ggz"><fieldset id="7j0ggz"><dt id="7j0ggz"></dt><ins id="7j0ggz"></ins><kbd id="7j0ggz"></kbd><abbr id="7j0ggz"></abbr><acronym id="7j0ggz"></acronym></fieldset><tfoot id="7j0ggz"><acronym id="7j0ggz"></acronym></tfoot><optgroup id="7j0ggz"><sup id="7j0ggz"></sup><dt id="7j0ggz"></dt><ins id="7j0ggz"></ins><li id="7j0ggz"></li></optgroup></pre><noframes id="7j0ggz"><sup id="7j0ggz"><code id="7j0ggz"></code><pre id="7j0ggz"></pre></sup><blockquote id="7j0ggz"><span id="7j0ggz"></span><address id="7j0ggz"></address><tr id="7j0ggz"></tr><thead id="7j0ggz"></thead><code id="7j0ggz"></code></blockquote>
廣西工程檢測

合同管理部

您的當前位置: 首 頁 >> 部門設置 >> 合同管理部

合同管理部

一、部門結構框架
部門共計三人,主管一名,派工員一名,合同管理員一名。
二、部門職能
1、合同審批
對合同單價、付款方式、合同金額及合同其他條款進行會簽和審批。
2、合同跟蹤及管理
對蓋章送出後的合同登記及跟蹤;對已回簽的合同,進行歸檔及台賬登記。
3、合同派工
根據合同內容對各檢測所進行派工,並實時關注檢測工作以及報告出具過程的進展狀況。
4、合同執行情況跟蹤
根據質量管理部移交的檢測報告進行登記並歸檔至對應合同文件夾,統計産生的檢測費用;根據各項目合同付款條件,打印請款報告及清單,交付並督促業務相關負責人進行請款。
5、報告發放與管理
對質量部門移交的檢測報告按合同進行分類及歸檔;根據檢測報告發放制度及發放流程進行報告發放工作。